UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 
Polityka Prywatności 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Helena Kozaczko, uczennica Anny Gruszki-Kopeć, Agaty Ambrozińskiej- Rachuty i Krystyny Frąckowiak,  otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dyplomanta za osiągnięcia artystyczne.
W czerwcu 2020 roku Centrum Edukacji Artystycznej oraz Instytut Muzyki i Tańca przyznał naszej szkole w ramach 2. edycji konkursu „Pamięć” nagrodę finansową. Konkurs ma na celu przywrócenie pamięci o wybitnych artystach i pedagogach związanych ze szkołami muzycznymi i baletowymi. Bohaterkami poznańskiej pracy były Maria Elżbieta Lange Kucnerowicz (pedagog tańca ludowego) i  Barbara Karczmarewicz (solistka opery poznańskiej oraz  pedagog poznańskiej szkoły baletowej). W przygotowaniu pracy konkursowej uczestniczyły uczennice Natalia Jaeshke i Barbara Barteczka pod opieką prof. Ewy Szymańskiej.
29 czerwca 2020 roku odbyło się pożegnanie naszych absolwentów. Na tej uroczystości prezes Towarzystwa Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, Magdalena Ignaszak, wręczyła najlepszym absolwentkom nagrodę patronki szkoły Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Nagrodę otrzymały: Maria Banaszak, Helena Kozaczko i Viviana Zajączkowska

Dnia 2 czerwca mija 105 rocznica urodzin naszej patronki - Olgi Sławskiej Lipczyńskiej (1915-1991). Artystki baletu, pedagoga i  primabaleriny Teatru Wielkiego w Warszawie.

Z bogatej karty sukcesów, osiągnięć, nagród najważniejsze to: złote i brązowe medale na Międzynarodowych konkursach, zdobycie Grand Prix z Polskim Baletem Reprezentacyjnym na Międzynarodowej Wystawie Techniki i Sztuki  w Paryżu. Gdy nagle wszystko przerwała druga wojna światowa, poświęciła się pracy pedagogicznej współtworząc w 1951 r. Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu, którą kierowała do  1971 r.  
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 V 2020 informujemy,  ze:

 • 25 maja 2020 w szkole odbywać się będzie część ustna egzaminu dyplomowego, w związku z czym zajęcia, o których mowa w kolejnych punktach organizowane będą od wtorku, 26 maja.
 • Od wtorku, 26 maja, uczniowie klasy V OSB (VIII szkoły podstawowej) będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje te dla uczniów będą dobrowolne, wzór zgody na korzystanie z nich zamieszczony będzie w najbliższym czasie w dzienniku Librus i na stronie internetowej Szkoły.
 • Od wtorku, 26 maja, abiturienci przygotowujący się do egzaminu maturalnego będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z przedmiotów maturalnych. Konsultacje są dobrowolne i odbywać się będą na podstawie zgody rodziców lub pełnoletnich abiturientów. , wzór zgody na korzystanie z nich zamieszczony będzie w najbliższym czasie w dzienniku Librus i na stronie internetowej Szkoły.
 • Od poniedziałku, 1 czerwca, uczniowie pozostałych klas OSB będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje te będą dla uczniów dobrowolne, wzór zgody dla rodziców i pełnoletnich uczniów na korzystanie z nich zamieszczony będzie w najbliższym czasie w dzienniku Librus i na stronie internetowej Szkoły.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konsultacji oraz plan konsultacji na poszczególnych poziomach nauczania podamy na początku przyszłego tygodnia.

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów, zwłaszcza że w obecnej sytuacji kolejne zmiany mogą być wprowadzany na bieżąco. Wszystkim Uczniom i Państwu życzymy jak najszybszego powrotu do pełnej normalności życia, powrotu do Szkoły, spokoju i przed wszystkim Zdrowia.

Dyrekcja Szkoły

 Warunki rekrutacji na rok szkolny 2020-2021:

w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową:
 1. imię i nazwisko kandydatki/a
 2. wiek kandydatki/a
 3. do której klasy aktualnie uczęszcza
 Prosimy podać numer telefonu rodzica/ów lub opiekuna/ów oraz maila. 
Adres mailowy, na który wysyłamy zgłoszenie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sara Górska, uczennica klasy IIB, otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim Konkursie Literackim XXXIX Turnieju Białych Piór za opowiadanie „Od małej Kropelki do czystego oceanu”.
Warszawa, dnia 20 marca 2020r.Poz. 493


ROZPORZĄDZENIE  M I N I S T R A  E D U K A C J I  N AR O D O W E J  z dnia 20marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art.30c ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz.1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 • §1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

    a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

    b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

    c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego wciągu dnia,

    d) łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych ibez ich użycia,

    e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.


NAUCZYCIELE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W POZNANIU

Zarządzenie Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 roku ws. prowadzenia zajęć  na odległość.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493):

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli (z wyłączeniem nauczycieli-akompaniatorów) do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu technologii informatycznych w takim zakresie, jakim jest  to możliwe. Wykorzystywane od momentu zawieszenia zajęć (10 marca) środki komunikacyjne (platformy, portale, media, Librus, Messenger, Facebook, Skype, You Tube, szkolny mail, nowy adres mailowy) należy wykorzystywać w dotychczasowy sposób.
 2. Każdy nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących ma obowiązek przesyłać uczniom materiały zgodne z podstawą programową i przyjętym przez nauczyciela planem nauczania (przystosowanym do nowej sytuacji) oraz informować o tym rodziców. Należy uwzględniać ograniczoną skuteczność oddziaływania tych środków. Zalecam  przeprowadzenie  selekcji materiału i w pierwszej kolejności ograniczyć się do tematów kluczowych (wg. uznania nauczyciela). Również objętość materiału musi uwzględniać możliwości uczniów i sprzętu.
 3. Zobowiązuję nauczycieli, aby planując działania, proponowali uczniom zajęcia atrakcyjne, mobilizujące, wykorzystujące zasoby internetowe, nieograniczanie się do wskazania linków. Wykorzystywany materiał powinien być w miarę precyzyjnie opisany, zwierać wskazanie  tematu, cel, określenie co w nim jest ważne lub do czego nawiązuje. Dobre przygotowanie materiałów spowoduje mniej pytań i odpowiedzi, co zaoszczędzi wszystkim czasu. Zważywszy, że komputer może służyć jeszcze innym domownikom, oszczędność czasu jest pożądana. 
 4. Nauczyciele przedmiotów artystycznych nie mogą realizować podstawy programowej. Powinni ograniczyć swoje zadania do realizacji materiału z podstawy programowej, który został już przekazany uczniom. W przypadku tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego powinny to być ćwiczenia w najprostszej formie ,,drążka”. W przypadku tańca współczesnego podstawowe ćwiczenia na podłodze, z tańca dawnego, hip hopu, rytmiki  przekazane układy lub ich fragmenty. Jeśli nauczyciele chcą wykorzystać materiały video z nagranych lekcji, egzaminów, to takie materiały będą przekazane.
 5. Nauczyciele przedmiotów artystycznych powinni także skupić uwagę uczniów na zagadnieniach teoretycznych. Wskazane jest, aby przekazując wiedzę teoretyczną, ograniczali się do najważniejszych zagadnień. Materiał powinien zawierać precyzyjnie sformułowane przez nauczyciela tezy, zagadnienia lub wybrane fragmenty, tak aby uwzględniając warunki, w jakich pracuje uczeń, otrzymywał on skondensowaną wiedzę. Należy unikać przesyłania sfotografowanych stron, które  zawierają wiadomości o mniejszym znaczeniu. Skuteczniejsze będzie napisanie tylko tego, co jest niezbędne. Może to być wskazówka dla tych rodziców, którzy chcieliby sprawdzić wiadomości swoich dzieci.
 6. Od poniedziałku 30 marca 2020 roku obowiązywał będzie plan naszych zajęć, uwzględniający nowe warunki. Celem wprowadzenia planu jest uporządkowanie naszych działań. 
 7. Na koniec każdego tygodnia nasze działania będą poddane weryfikacji ze strony uczniów i rodziców, co ma pozwolić nauczycielom elastycznie reagować na uwagi, lepiej zarządzać przekazywanym materiałem i  optymalizować cały proces edukacyjny. Liczą się pomysły i niestandardowe rozwiązania. Wraz z   upływem czasu ,,wydajność” uczniów i nasza będzie maleć, a zmęczenie sytuacją rosnąć. Całą uwagę zatem skupmy na uczniach, a nie tylko na podstawie programowej. Nie przerabiajmy materiału, tylko zachęcajmy i  Jak zawsze.
 8. Po każdych 10 dniach nauczyciele będą składać krótkie podsumowanie swoich działań.

Mirosław RóżalskiZapraszamy na DRZWI OTWARTE: 18 kwietnia 2020r. od godz. 10.00 - ul. Gołębia 8

Terminy naboru (dzieci po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej, w wyjątkowych przypadkach również starsze):
16 i 23 maja 2020r. godz. 10.00 - 13.00


 Ludwika Link, uczennica klasy V, została finalistką XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych – klasy 7-8.

 W dniach od 1 do 7 marca 2020 roku uczennice klas IIIA, IIIB, IVA i IVB wyjechały, pod opieką Magdaleny Machnickiej, Joanny Mazurkiewicz i Teresy Kaczmarek, do  szkoły partnerskiej  w Rumunii w ramach międzynarodowego projektu Nest w programie Erasmus+.